Beleggen in biotech aandelen

#Educatie #Biotech

De opportunistische belegger ziet het helemaal voor zich: hij heeft een aandeel gekocht op grond van de verhalen over een veelbelovend medicijn, een aandeel dat natuurlijk gaat stijgen als de clinical trials van het medicijn succesvol zullen zijn en dat nog een extra boost krijgt als het bedrijf wordt overgenomen door een grote farmaceutische industrie.

biotech.jpg

Dit verhaal kan waarheid worden maar de kans is erg klein en je moet een hele lange adem hebben. Wetenschappers schetsen vaak een zeer mooi beeld, maar om een medicijn echt goedgekeurd te krijgen zijn vele stappen (veel investeringen in tijd en geld) nodig. Zelfs CEO’s van betrokken bedrijven zijn geneigd de wetenschappers te citeren, het is immers hun toekomst, en hebben het zelden over de doorlooptijd en de echte kans op succes.

Even wat feiten om onze opportunistische belegger weer met de voeten op de grond te krijgen: de doorlooptijd van goedkeuring van een medicijn is gemiddeld meer dan 10 jaar, de kosten van ontwikkeling gedurende die tijd meer dan 1 miljard en de kans dat NA de start van de laatste fase een medicijn wordt goedgekeurd is nog steeds maar 30%.

Hoe moet een belegger dan haar selectie maken?

Beleggen in Biotechnologie

We doen eerst een stap terug om het overzicht te krijgen. Als we het over biotech aandelen hebben dan denken we snel aan medicijnen. Maar biotechnologie is meer; het is in feite alle technologie gebaseerd op biologie, dus veranderingen van levende systemen. Medicsche technologie is een voorbeeld hiervan (maar dan hebben we het niet over de traditionele medicijnen), maar ook allerlei ontwikkelingen in de landbouw om betere gewassen te krijgen en biobrandstoffen vallen onder de biotech. Ook bijvoorbeeld afvalwaterzuivering wordt geholpen met biotechnologie.

Wanneer we het hebben over biotech aandelen, zullen we hier alleen spreken over de ontwikkeling van medicijnen voor mensen met behulp van de nieuwe technologie

Kosten van ontwikkeling van nieuwe medicijnen

De ontwikkeling van nieuwe medicijnen verloopt in fasen. In het begin hebben we het over laboratorium onderzoek en eventueel dierproeven. Vele medicijnen zitten in deze fase,: de fase van uitprobeersels.

timeline frug.jpg

In de preklinische fase spelen universiteiten een belangrijke rol. In fase 1 volgen testen op gezonde menselijke vrijwilligers, typisch enige tientallen. In deze fase wordt er vaak gefinancierd door venture capital, grants en privé funding. Ongeveer 1 op de 10 komt door deze fase heen.

In fase 2a worden 25-300 patiënten behandeld en in fase 2b nog eens enkele honderden om een betere statistiek te krijgen.

In fase 3 volgt behandeling van duizenden patiënten, deze fase kan zomaar 5 jaar duren. Na fase 3 kan het medicijn worden goedgekeurd voor de markt. In deze laatste fase gaat het nog steeds mis voor het merendeel van de medicijnen. Soms worden er additionele eisen gesteld of wordt de claim van het geneesmiddel versmalt om toch goedkeuring te kunnen krijgen.

Na goedkeuring komt de fase van commercialisatie. Als het bedrijf dat het medicijn op de markt wil brengen beursgenoteerd is dan geeft de succesvolle fase 3 afsluiting natuurlijk een boost in de beurskoers.

De kosten van het ontwikkelingstraject zijn ontzettend hoog, door het feit dat het om mensen gaat en alles terecht zeer goed moet worden vastgelegd. Een ruwe gemiddelde indeling van uitgaven is 5 miljoen euro in de research, 20 miljoen euro in de preklinische fase, 100 miljoen euro in fase 1 en 2 en 250 miljoen euro in fase 3. Per medicijn kan dit sterk verschillen, deze (lage) schattingen geven een idee van wat de ontwikkeling kost.

De kans op succes neemt natuurlijk toe met het verloop van de fases, van 0.1% na research en nog steeds een schamele 0.5% na de preklinische fase tot de eerder genoemde 30% bij de start van fase 3.

De ontwikkeltijd is lang maar toch is snelheid belangrijk, vanwege de beperkte geldigheid (20 jaar) van patenten. Als je bijvoorbeeld 1 miljard euro investeert in 10 jaar en dat wilt terugverdienen dan heb je daar dus nog 10 jaar voor. Een paar jaar vertraging is dan ontzettend veel, omdat de terugverdientijd heel snel korter wordt. Oponthoud in het goedkeuringsproces, vaak ook veroorzaakt door de goedkeurende instantie die tienduizenden pagina’s moet doornemen, is zeer frustrerend voor de bedrijven.

 

Terugverdienen van ontwikkelingskosten

De ontwikkelingskosten moeten wel terugverdiend worden. Het geld dat geïnvesteerd is in de ontwikkeling van een medicijn moet door de verkoop van het medicijn weer terugkomen. Daarnaast moeten die opbrengsten ook de kosten dekken van de eventuele mislukte ontwikkelingen van het betreffende bedrijf of van een overname van bijvoorbeeld de ontwikkelende partner.Voor zeldzame ziektes, waarvoor er dus een kleine markt is, leidt dit tot exorbitant hoge prijzen. Dit is wellicht een ethisch vraagstuk, maar vooralsnog kunnen we voor de belegger er van uit gaan dat een bedrijf zijn kosten met winst wil terug zien.

 

Financiering van de ontwikkeling

De beginfases worden vaak uit publieke middelen of via venture capital gefinancierd. In latere fases zien we financiering door samenwerking met grotere bedrijven, die bij commercialisatie bijvoorbeeld 10-20% licentie terugverlangen. Ook zien we een beursgang (IPO) in fase 2 of 3, als er echt groot geld nodig is. Wanneer er de zekerheid is dat het geheel tot succes leidt, dan zien we vaak overnames. De kleinere bedrijven zijn vaak meer wetenschappelijk georiënteerd en kunnen vaak de distributie en logistiek niet aan.


Technologie en ontwikkelingen in de maatschappij

Een parallelle ontwikkeling is dat de klassieke farmaciebedrijven hun ontwikkelpijplijn zien opdrogen. Dat kan dus ook een reden tot preventieve overname kan zijn van krachtige biotech bedrijven. In dit verband is een vergelijking met klassieke fotofilm en de overname van digitale fototechnieken op zijn plaats.

Daarnaast worden de kosten van de gezondheid door de vergrijzing steeds hoger en daarmee de roep om efficiënte middelen steeds luider. We moeten ook extra letten op diagnostische middelen.

Slechts 4% van de kosten van de gezondheidszorg zit in diagnostiek, terwijl 72% van de uitgaven wel gebaseerd zijn op deze diagnostiek. Een toename in de kwaliteit van diagnostiek kan leiden tot een substantiële verlaging van kosten in therapie (denk bijvoorbeeld aan een chemokuur die niet aanslaat).

Keuze van investeringen voor de belegger

Met tientallen nieuwe biotech aandelen die jaarlijks verschijnen, met name in de Verenigde Staten, is het moeilijk kiezen voor de belegger. Uit bovenstaande beschouwing kunnen we een aantal dingen leren:

  • Als je kiest voor bedrijven die nog in een vroege fase zitten met al hun producten, kies er dan ook een substantieel aantal. Dan heb je een betere kans op succes. Wedden op één bedrijf is een loterij.
  • Overweeg om dezelfde reden biotech trackers of beleggingsfondsen om het risico te spreiden.
  • Kies bij voorkeur bedrijven die niet afhankelijk zijn van één medicijn. Liefst hebben ze al een andere inkomensstroom van een ander medicijn.
  • Kijk naar diagnostiek, dit heeft mogelijk een groter potentieel dan therapie. Juiste diagnostiek bij kanker en hart- en vaatziekten is heel belangrijk en raakt een grote populatie.
  • Kijk niet naar fase 2 en daarvoor. Leuk dat die loten aanwezig zijn, maar daar baseer je geen belegging op.
  • Bekijk de zaak ook eens vanuit de klassieke farmacie. Wat gaan ze doen om te overleven? Welke overname hebben ze nodig?
  • Ga uit van een lange termijn investering. Al kun je natuurlijk ook proberen de winst te nemen bij overnames of bij het bereiken van mijlpalen in de ontwikkeling.

Gratis nieuwsbrief: Ontvang educatie, unieke beurstips en interssante  beursanalyses in uw inbox.

Ook interessant voor u:

Selwyn Duijvestijn

Gepubliceerd op: 12-06-2017 door Selwyn Duijvestijn

Beursexpert Selwyn Duijvestijn is bekend vanwege zijn concrete beurstips en contraire beleggingsstijl. De publicaties van Selwyn Duijvestijn verschijnen veelvuldig in gerenommeerde media, zowel in de print als de online edities.

    

 

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. 

De 3 beste contraire beleggingen van dit moment!

Ontvang gratis deze 3 concrete beurstips van onze analisten

Contrair beleggen

icon-bel.png
icon-whatsapp.png
icon-tv.png

Kennispartners:

Turbo beleggen
LYNX Beleggen
MountainShield Capital Fund