Risico, rendement en Tharp

#Educatie #risico/rendement

Tharp ziet het risico als de hoeveelheid geld dat je bereid bent te verliezen wanneer je een verkeerde inschatting van de markt gemaakt hebt. Door uit te gaan van het bedrag dat je wilt verliezen, in plaats van het rendement dat je wilt behalen voorkom je grote -onverwachte- verliezen en kunnen we de potentiële winst vergelijken met de potentiële verliezen.

risk.png

Een gouden regel is dan ook: Open nooit een positie zonder dat je weet wanneer je de positie zult sluiten. Hierdoor weet je precies wat het initiële risico is en zal je niet vast komen te zitten met grote verliesgevende posities. Het verlies dat je bereid bent om te nemen, wanneer de richting van de markt anders uitvalt dan verwacht, noemen we 1R. 

Als we dus een aandeel Sara’s Snoepgoed kopen voor 60 euro, en beslissen dat we onze transactie willen sluiten wanneer de koers 50 euro bereikt, is 1R gelijk aan 10 euro.

Als we hadden besloten 100 aandelen te kopen, en deze te verkopen wanneer de koers onder de 58 euro komt, dan was 1R gelijk geweest aan 100 maal 2 is 200 euro.

1R geeft dus aan hoeveel we maximaal willen verliezen op een trade.
We willen alle verliezen dus 1R of minder houden, terwijl de winsten hoger moeten zijn dan 1R om een gunstig risico/rendement verhouding te hebben.

Als we ons vasthouden aan deze strategie -wat je altijd moet doen- dan zul je nog altijd een risico lopen, het aandeel kan namelijk niet voldoen aan de verwachting, maar het risico is nu wel ingecalculeerd.

Gratis nieuwsbrief: Ontvang educatie, unieke beurstips en interssante  beursanalyses in uw inbox.

Beleggen met het risicomodel van tharp

Door aan deze strategie vast te houden bepalen we per trade bepalen hoeveel stukken we maximaal kunnen kopen. Op deze manier bekijk je dan niet de initiële investering, maar het risico. Dit is het gemakkelijkst uit te leggen aan de hand van een voorbeeld:

Stel we hebben 10.000 euro om mee te beleggen. We bekijken het aandeel Sara´s Snoepgoed dat momenteel een koers van 50 euro noteert. Na onze fundamentele en technische analyse uitgevoerd te hebben verwachten we een een stijging naar -of boven- de 56 euro, maar wanneer het aandeel onder de 48 euro komt zien we de stijging niet snel meer plaatsvinden. 

We bekijken deze trade via het risicomodel van Tharp. We kijken dan niet naar de hoeveelheid geld dat we maximaal willen investeren, maar naar wat we maximaal bereid zijn te verliezen wanneer we het fout hebben:

Stel we zijn bereid om 200 euro te verliezen per transactie. Omdat het risico per aandeel 2 euro bedraagt, en we maximaal 200 euro willen verliezen, kunnen we nu 200 delen door 2 en zo dus 100 aandelen kopen. In dit geval is onze investering 5000 euro, maar als we ons vasthouden aan ons initiële plan, zullen we dus nooit meer dan 200 euro riskeren. 

In dit voorbeeld kun je duidelijk zien hoe je met Tharp op een andere manier naar je beleggingen kunt kijken. Je leert te kijken vanuit het risico.  Zo zal je dus een grotere investering kunnen maken en tegelijkertijd een oog kunnen houden op de risico’s. Uiteraard is een investering van 50% van je totaal te beleggen vermogen in een langer lopende investering niet praktisch, zeker niet wanneer je ook nog andere investeringen op het oog hebt, maar het idee van Tharp wordt hierdoor wel duidelijk.

Ook komt gelijk het belang van het vasthouden aan de strategie naar boven. Wanneer je emotie de overhand laat krijgen en niet op 48 euro verkoopt, maar toch nog hoopt op een stijging, dan worden de verliezen alsmaar groter dan 1R. Bepaal dus altijd een R een pas hier de grote van de transactie op aan.

Een goede belegger kent het risico

 

Door winsten en verliezen uit te drukken in termen van R en niet in euro's kunnen er series gemaakt worden. Deze series helpen om jezelf als belegger beter te leren kennen. Een kort voorbeeld: 

- Stel dat je regelmatig verliezen van 1R of meer voorbij ziet komen in het opgestelde logboek. Er wordt dan gelijk duidelijk dat het initiële plan te vaak genegeerd wordt en dat de verliezen daarmee oplopen. 


- Aan de andere kant kan het ook duidelijk worden dat er regelmatig winst genomen wordt bij 0,5R. Dit betekent dat je de transactie niet lang genoeg laat doorlopen en de winst te snel neemt.

 

Zorg dus altijd dat je het in- en uitstapmoment bepaald hebt, voordat je overgaat tot kopen. Op deze manier verzeker je jezelf dat je nooit een te groot risico zal lopen.

Lees meer: Marktgevoel beurs educatie 

Beleggen draait om de risico's

Wij stellen tot slot dat het bij beleggen vaker draait om de risico's dan om de kansen. Het risico van een daling in plaats van de door de belegger verwachte stijging is er altijd, hoe goed het huiswerk ook is gedaan. Het is daarom cruciaal dat er aanzienlijk potentieel aanwezig is, tegenover een zo klein mogelijk te nemen risico.

Zo ontstaat de risico/rendement-verhouding. Hoe groot het potentieel ook is, als het risico even groot is of zelfs groter, beschouwen wij het simpelweg als ongeschikt.

In mijn portefeuilles speelt de risico/rendement-verhouding een cruciale rol. Mooie rendementen staan of vallen met de risico/rendement-verhouding. Het gaat er tenslotte om dat je als belegger zo min mogelijk verliest bij een verliezende trade en zoveel mogelijk winst verdient aan een winstgevende trade.

Door dit keer op keer na te streven kan je op lange termijn van een positief en constant rendement genieten. Als alle signalen op groen staan, maar de risico/rendement-verhouding niet gunstig genoeg is, dan sneuvelt het aandeel bij deze laatste stap in ons selectieproces en gaan we niet over tot een transactie. Als de verhouding gunstig genoeg is, dan slaan we toe!

Gratis nieuwsbrief: Ontvang educatie, unieke beurstips en interssante  beursanalyses in uw inbox.

Ook interessant voor u:

Selwyn Duijvestijn

Gepubliceerd op: 5-06-2017 door Selwyn Duijvestijn

Beursexpert Selwyn Duijvestijn is bekend vanwege zijn concrete beurstips en contraire beleggingsstijl. De publicaties van Selwyn Duijvestijn verschijnen veelvuldig in gerenommeerde media, zowel in de print als de online edities.

    

 

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. 

De 3 beste contraire beleggingen van dit moment!

Ontvang gratis deze 3 concrete beurstips van onze analisten

Contrair beleggen

icon-bel.png
icon-whatsapp.png
icon-tv.png

Kennispartners:

Turbo beleggen
LYNX Beleggen
MountainShield Capital Fund