Beleggen met opties: Hoe werken opties?

#Opties

Een optie is een contract dat je de optie, maar niet de verplichting, geeft om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen voor een specifieke prijs op een vooraf bepaalde datum.

 

Wat is een Opties en hoe werken Opties?

Een optie is een contract dat je de optie, maar niet de verplichting, geeft om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen voor een specifieke prijs op een vooraf bepaalde datum.

Deze definitie kan enigszins verwarrend overkomen wanneer je hem voor het eerst hoort en hierom is de werking van een optiecontract het beste uit te leggen aan de hand van een alledaags voorbeeld:

Laten we zeggen dat je een huis hebt gevonden dat je graag zou willen kopen. Op het moment heb je nog niet genoeg geld om het huis te betalen, maar over 3 maanden kan je het geld bij elkaar hebben. De eigenaar van het huis en jij komen samen tot de overeenkomst dat jij het huis over drie maanden mag kopen voor een prijs van 200.000 euro. Je hebt nu een optie op het huis.

De eigenaar van het huis gaat hiermee akkoord, maar hij vraagt hier wel 3.000 euro voor. Deze optie kost dus 3.000 euro.

Stel je nu de volgende twee situaties voor:

- Binnen de 3 maanden kom je erachter dat het huis muren van goud heeft en vloeren van diamant. De prijs van het huis verdrievoudigt hierdoor en het huis stijgt in waarde naar 600.000 euro.

OPTIE -BLOG -WINST.png

Omdat de eigenaar jou de optie heeft verkocht om het huis te kopen voor 200.000 euro binnen de gestelde drie maanden, is hij nu nog steeds verplicht om het huis te verkopen voor 200.000 euro. Uiteindelijk maak jij nu 600.000 minus 200.000 is 400.000 euro winst. Het kan echter ook anders lopen:

 

- Terwijl je nog eens een keer gaat kijken in het huis kom je erachter dat het er spookt. Alsof dat niet genoeg is kom je erachter dat de belangrijkste steunpilaar in het huis een lucifer is en het huis precies op een breuklijn gebouwd is. Het huis blijkt dus uiteindelijk waardeloos te zijn.

OPTIE - BLOG - GEENWAARDE.png

In dit geval is het gunstig dat je een optie hebt gekocht en dus niet verplicht wordt om dit huis te kopen, het enige wat je nu hebt verloren is de 3.000 euro die je aan de eigenaar voor de optie hebt betaald, en niet de gehele 200.000 euro.

In deze twee situaties wordt het duidelijk dat je bij een optie dus niet verplicht bent om te kopen -maar wel het recht hebt. Als je de onderliggende waarde -in dit geval het huis- niet wilt hebben, dan kun je de optie gewoon af laten lopen tot deze waardeloos wordt. Je verliest dan je totale inleg, de prijs die je voor de optie hebt betaald, maar nooit meer dan dat.

De eigenaar van het huis, de verkoper, is echter wel verplicht het huis te verkopen. Hij is de schrijver van de optie, in dit geval ga je wel een verplichting aan. Hier komen we in een later artikel op terug.

Het tweede punt wat hier duidelijk wordt is dat een optie alleen het contract is wat betrekking heeft tot de onderliggende waarde, en hier zijn waarde uit haalt. In ons geval was de onderliggende waarde het huis, maar in de meeste gevallen zal dit een aandeel of een index zijn. Er is een onderscheid te maken tussen twee verschillende soorten opties: Call- en put opties

Call opties en Put opties

De werking van een call optie

Een call optie geeft je het recht om een effect te kopen voor een bepaalde prijs binnen een vooraf bepaalde periode. Dit is vergelijkbaar met long gaan in de handel met aandelen.

Wanneer je een call optie koopt, speel je in op een stijging van het effect voordat de optie afloopt.

We kijken naar het aandeel Sara’s Snoepgoed op een koers van 50 euro in maart. We verwachten goede kwartaalcijfers in april en daarmee een stijging, maar zijn hier niet zeker van.
Om ons risico enigszins af te dekken kunnen we nu overgaan tot de koop van een call optie op 50 euro die in de maand april afloopt. Deze optie kost ons 2 euro.

We bekijken nu de volgende twee situaties:

- Onze verwachte stijging vindt plaats; de kwartaalcijfers zijn goed en de koers schiet omhoog naar 60 euro. In dit geval stijgt de koers met tien euro.

OPTIE - BLOG - CALL - WINST.png

We kunnen nu de optie uitoefenen en mogen het aandeel kopen voor 50 euro. We verdienen dan 60 minus 50 is 10 euro, maar we hebben ook 2 euro betaald voor de optie en moeten dit ook nog van onze winst aftrekken. We verdienen uiteindelijk 8 euro.
Dit is dus minder dan dat het was geweest wanneer we gewoon de aandelen gekocht hadden.

- We hebben de kwartaalcijfers verkeerd ingeschat en deze vallen tegen. In plaats van onze verwachte stijging zien we nu een daling van de koers naar 40 euro.

OPTIE - BLOG - CALL - VERLIES.png

In dit geval daalt de koers met 10 euro, maar omdat we de optie hebben gekocht zijn we niet verplicht om deze uit te oefenen. De optie loopt nu waardeloos af en we verliezen maximaal onze initiële inleg van 2 euro.
Het verlies is dus ook vele malen minder groot dan het was geweest wanneer we gewoon de aandelen hadden gekocht.

De werking van een put optie

Een put optie is precies het tegenovergestelde van een call optie. Het geeft je het recht om een effect te verkopen voor een bepaalde prijs binnen een vooraf bepaalde periode. Dit is vergelijkbaar met short gaan op een aandeel, je speelt bij het kopen van een put optie namelijk in op een daling van de onderliggende waarde voordat de optie afloopt.  

We kijken nu naar de koers van het aandeel Aarons Auto’s op een koers van 50 euro in de maand maart. De kwartaalcijfers van Aarons Auto’s komen uit in april -onze verwachting is dat deze slecht zullen zijn. We willen nu graag inspelen op onze verwachte daling, maar gaan liever niet short op het aandeel omdat onze verliezen dan theoretisch oneindig groot kunnen worden.
We gaan over tot de aankoop van een put optie op 50 euro die afloopt in april. Deze optie kost ons 2 euro.

We bekijken de volgende twee situaties:

- De kwartaalcijfers blijken inderdaad slecht te zijn. Onze verwachte daling vindt plaats en de koers daalt naar de 40 euro.

OPTIE - BLOG - PUT - WINST.png

De koers daalt nu met 10 euro en met de put optie hebben wij het recht gekocht om te verkopen op 50 euro. De huidige koers is 40 euro, dus als we nu het aandeel kopen voor 40 euro, kunnen we het aandeel gelijk verkopen voor 50 euro. We verdienen dus 50 minus 40 minus de 2 euro die we voor de optie hebben betaald is 8 euro.


- Onze inschatting van de kwartaalcijfers waren niet juist en de koers laat een stijging zien.

OPTIE - BLOG - PUT - VERLIES.png

De koers stijgt naar 60 euro, maar we zijn geen verplichting aangegaan en kunnen de optie waardeloos laten aflopen. Het maximale verlies is nu de 2 euro die we voor de optie hebben betaald.

Beleggen met Opties

Voordat we dieper op de opties ingaan is het belangrijk dat je eerst voldoende kennis hebt van de veelgebruikte terminologie. We beginnen met de uitoefenprijs, ook wel strike-prijs genoemd. Dit is de prijs waarvoor de onderliggende waarde gekocht of verkocht kan worden. Met andere woorden: De uitoefenprijs is de prijs waar de onderliggende waarde boven moet komen in het geval van een call optie -of onder moet komen in het geval van een put optie- om winstgevend te zijn.

Uiteraard moet dit gebeuren voor de expiratie van de optie. Wanneer de onderliggende waarde van een call optie boven de uitoefenprijs komt, zegt men dat de optie “in-the-money” is. Hetzelfde geldt voor een onderliggende waarde van een put optie die onder de uitoefenprijs komt. Ook dit is dan een “in-the-money” optie.

Het gedeelte van de optie dat “in-the-money” is, noemen we de intrinsieke waarde van een optie. De optie kan immers uitgeoefend worden en de onderliggende waarde kan dan met winst verkocht worden, er is dus een reële waarde. In de tegengestelde situatie; bij een call een onderliggende waarde onder de uitoefenprijs, en bij een put erboven, dan spreken we van een “out-of-the-money” optie.

De opties heeft hier wel een waarde, maar kan niet uitgeoefend worden voor een winst op de onderliggende waarde. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat de uitoefenprijs van de optie gelijk is aan de onderliggende waarde van het effect. In dit geval spreken we van een “at-the-money” optie.

Gratis nieuwsbrief: Ontvang educatie, unieke beurstips en interssante  beursanalyses in uw inbox.

Optiepremie

De premie is de prijs die voor de optie betaalt moet worden of, in het geval dat je de optie schrijft, de prijs die je ontvangt . De waarde van een optie loopt niet gelijk met de intrinsieke waarde.

Wanneer de intrinsieke waarde groter is dan 0 zal dit wel een vast onderdeel in de prijs van de optie zijn, maar dit betekent niet dat een intrinsieke waarde van 0 een waardeloze optie betekent. Er is namelijk nog een kans dat de onderliggende waarde zal stijgen boven de uitoefenprijs in de tijd dat de optie nog uitoefenbaar is, deze verwachting is erg belangrijk voor de prijs van een optie. Hiermee komen we op een simpele formule voor de premie: Premie is de intrinsieke waarde plus de tijdswaarde.

Let er wel op dat een optiecontract altijd uit honderd opties bestaat. Dit komt erop neer dat een premie van 1 euro een contract van 1 maal 100 is 100 euro betekent.

Dagopties, weekopties en maandopties

Een optie heeft een expiratiedatum, dit is het moment dat het contract afloopt. Zodra de optie is geëxpireerd, is het contract waardeloos en is de optie niets meer waard. Na dit moment is het dus ook niet meer mogelijk om de optie uit te oefenen. Wanneer een optie wordt geschreven, wordt hier een expiratiedatum voor gekozen.

Voor opties waarbij de looptijd langer is dan een maand, is dit over het algemeen de derde vrijdag van de maand. In Nederland expireren opties tussen half 4 en 4 uur. Het gewogen gemiddelde van dit half uur is de expiratieprijs. Als je dus een optie hebt die in Februari 2016 afloopt, dan zal de optie na de derde vrijdag in februari niets meer waard zijn.

Opties kunnen ook geschreven worden met een looptijd van een week of dag. De weekopties expireren dan elke vrijdag en de dagopties expireren elke dag tussen half 4 en 4 uur.

Lees meer: Hoe werkt een ETF?

Ook interessant voor u:

Selwyn Duijvestijn

Gepubliceerd op: 3-04-2017 door Selwyn Duijvestijn

Beursexpert Selwyn Duijvestijn is bekend vanwege zijn concrete beurstips en contraire beleggingsstijl. De publicaties van Selwyn Duijvestijn verschijnen veelvuldig in gerenommeerde media, zowel in de print als de online edities.

    

 

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. 

De 3 beste contraire beleggingen van dit moment!

Ontvang gratis deze 3 concrete beurstips van onze analisten

Contrair beleggen

icon-bel.png
icon-whatsapp.png
icon-tv.png

Kennispartners:

Turbo beleggen
LYNX Beleggen
MountainShield Capital Fund