Opties kopen en Opties schrijven

#Opties

Er zijn dus twee soorten opties, call opties en put opties. Naast het kopen van de call- en put optie, kan je de opties ook verkopen.  Dit noemen we, een optie schrijven. De kopers van de opties noemen we de houders en de verkopers van de opties noemen we de schrijvers.

 

Opties kopen en Opties schrijven

Er zijn dus twee soorten opties, call opties en put opties. Naast het kopen van de call- en put optie, kan je de opties ook verkopen.  Dit noemen we, een optie schrijven. De kopers van de opties noemen we de houders en de verkopers van de opties noemen we de schrijvers.

We hebben nu vier verschillende participanten binnen de optiehandel:
1. De kopers van de calls
2. De verkopers van de calls
3. De kopers van de puts
4. De verkopers van de puts

Er is een belangrijk verschil tussen de houders en schrijvers van opties. De houders, oftewel kopers, van call- of put opties hebben geen plicht om de onderliggende waarde te kopen of te verkopen. De kopers kunnen de keuze maken om hun optie uit te oefenen voor de expiratie of om deze waardeloos te laten aflopen. Er kan dus maximaal de aankoopprijs van de optie verloren worden. Denk maar even terug aan het voorbeeld van het huis.

Wanneer je echter een optie schrijft, oftewel verkoopt, heb je wel een verplichting om te kopen of verkopen. In het hiervoor genoemde voorbeeld ben je als schrijver van een optie nu de eigenaar van het huis, die het huis ongeacht de waarde moest verkopen wanneer de optie werd uitgeoefend. Jij biedt iemand anders namelijk de optie om te kopen of verkopen. Als iemand zijn recht uitoefent om te kopen, ben jij als schrijver dus verplicht om de onderliggende waarde te leveren.

Voorbeeld:
We kijken nu naar het aandeel Sara’s Snoepgoed op een koers van vijftig euro in april. We zitten in een rustige periode, met een rustige neerwaartse trend, en verwachten dat dit zo zal blijven. Omdat we toch wat willen verdienen in deze rustige periode, maar geen bewegingen verwachten, gaan we een call optie schrijven.

We schrijven deze optie op vijfenvijftig euro met mei als expiratiedatum, dit betekent dat we iemand anders het recht verkopen om Sara’s Snoepgoed te kopen voor vijfenvijftig euro voor het einde van mei. Voor deze geschreven optie ontvangen we twee euro. We bekijken nu twee situaties:

- Onze inschatting was juist; De koers laat geen beweging zien en blijft rond de vijftig euro hangen. De optie zal nu niet uitgeoefend worden en we hoeven de onderliggende waarde nu niet te leveren. We kunnen de ontvangen premie houden, en verdienen dus twee euro.

- We hebben een verkeerde inschatting gemaakt; Dankzij een plotselinge daling in de suikerprijzen stijgt de koers van Sara’s snoepgoed naar zestig euro. De houder van de optie besluit om zijn optie uit te oefenen en we zijn verplicht om hem nu het aandeel Sara’s Snoepgoed te leveren voor vijfenvijftig euro. We hebben het aandeel niet in ons bezit en zijn nu verplicht om het aandeel voor de huidige koers van zestig euro te kopen. We verliezen nu dus vijfenvijftig minus zestig plus twee euro; dit is een verlies van drie euro.

We waren dus verplicht om de onderliggende waarde te leveren tegen de vooraf afgesproken prijs, ondanks dat we het aandeel niet hadden. Als de koers nog veel meer was gestegen, bijvoorbeeld naar tachtig euro, hadden we het aandeel voor tachtig euro moeten kopen en voor vijfenvijftig euro moeten verkopen. We hadden dan vijfenvijftig minus tachtig plus twee is drieëntwintig euro verloren, terwijl we maximaal twee euro konden verdienen. Voor een put optie werkt het precies omgekeerd.

Voorbeeld:
We kijken naar het aandeel Aarons auto in de maand april met een koers van vijftig euro.
De koers van Aarons Auto’s zit in een rustige periode, en een langzaam stijgende trend. Er is geen aanleiding om een verandering hierin te verwachten. We willen in deze periode toch wat verdien en besluiten om een put optie te schrijven.

We schrijven de put optie op vijfenveertig euro met mei als expiratiedatum. Dit betekent dat we iemand het recht verlenen om Aarons Auto’s te verkopen voor vijfenveertig euro. Als de houder besluit om de optie uit te oefenen, zijn wij verplicht om de Aarons Auto’s te kopen voor vijfenveertig euro. We ontvangen twee euro voor de optie. We bekijken de volgende twee situaties:

-Onze inschatting was juist; De koers van Aarons auto’s blijft rond de vijftig euro. De put optie loopt waardeloos af en we kunnen onze twee euro als winst bijschrijven.

- We hebben een verkeerde inschatting gemaakt; Door een schandaal in de auto industrie valt de koers van Aarons Auto’s naar veertig euro. De houder van de optie besluit om deze uit te oefenen en wij zijn nu verplicht om Aarons Auto's te kopen voor vijfenveertig euro. Omdat de koers veertig euro is, en we verplicht waren te kopen voor vijfenveertig euro, hebben we een verlies van vijf euro. We hebben wel de premie ontvangen en in totaal verliezen we dus vijf minus twee is drie euro.

Ons verlies is in dit voorbeeld wel ongerealiseerd. We hebben namelijk het aandeel gekocht en nog in ons bezit. De koers kan nog verder zakken, waardoor ons verlies nog groter wordt; Maar de koers kan zich ook herstellen waardoor ons verlies kleiner wordt, of toch nog winst gevend wordt. Om deze reden is het dus riskanter om een optie te schrijven, omdat je hier een verplichting aangaat om te kopen of verkopen, in tegenstelling tot een recht om te kopen of verkopen. De verliezen kunnen dus veel groter worden dan de potentiële winst.

Ook interessant voor u:

Selwyn Duijvestijn

Gepubliceerd op: 3-04-2017 door Selwyn Duijvestijn

Beursexpert Selwyn Duijvestijn is bekend vanwege zijn concrete beurstips en contraire beleggingsstijl. De publicaties van Selwyn Duijvestijn verschijnen veelvuldig in gerenommeerde media, zowel in de print als de online edities.

    

 

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk. 

De 3 beste contraire beleggingen van dit moment!

Ontvang gratis deze 3 concrete beurstips van onze analisten

Contrair beleggen

icon-bel.png
icon-whatsapp.png
icon-tv.png

Kennispartners:

Turbo beleggen
LYNX Beleggen
MountainShield Capital Fund