Dividendaandelen – November – 2018

Voordat u begint met beleggen is het belangrijk om eerst te bepalen wat voor een type belegger u bent. Net zoals met veel zaken op de beurs is hier geen eenduidig antwoord op te geven; er is immers geen perfecte belegger of perfecte strategie. Alles draait om wie u bent en hoe u met de beurs om gaat.

Wanneer u snel rendement wilt zien en gaat voor koerswinst, is het interessant om u te verdiepen in de werking van hefboomproducten als turbo’s. Wanneer u juist op zoek bent naar rust en relatieve zekerheid, kunt u overwegen om in dividend- aandelen te stappen.

Dividendbeleggen is bij uitstek geschikt voor de langetermijnbelegger. Het kent vele voordelen: u hoeft niet wakker te liggen van een slecht beursklimaat want u belegt met een horizon die veel verder reikt dan de waan van de dag. Lage beurskoersen zijn voor u juist mooie gelegenheden om uw dividendaandelen bij te kopen.

Anderzijds kunt u een grote koersstijging een keer gebruiken om (een deel van) uw portefeuille te verkopen. U kunt immers altijd weer kopen wanneer de koers op een aantrekkelijk niveau staat. Ondertussen weet u dat uw aandelen dividend opleveren. Uw beloning als aandeelhouder.

Beleggen in aandelen voor het dividend is een rustige strategie, maar kan tevens een mooi rendement opleveren.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.