Nederlandse aandelen – November 2018

U bent wellicht bekend met de slagzin “Koopt Nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar!” De nationalistische slogan was de pay-off van een reclamecampagne van de Vereniging Nederlands Fabrikaat. De crisis in de jaren ’30 van de vorige eeuw zorgde er destijds voor dat landen hun grenzen sloten voor producten uit andere landen. Elk land hield zijn eigen broek op. Zo ook Nederland. Maar het bleek geen oplossing om de crisis te boven te komen. Dat lukte pas toen de export na 1936 weer aantrok. Het toont nog maar weer eens aan hoe essentieel de export is voor de economie van Nederland.

We zien anno nu dat bedrijven succesvol zaken doen mèt en ìn het buitenland. Deze maand hebben we namelijk twee bedrijven in het vizier, waarvan er één grote stappen heeft gezet in het land van Trump. Niet dat het het ‘ons’ daar makkelijk af gaat. Maar wij blijven Hollanders, hè. Hoe wij sterk en fit blijven, daar helpt dat andere bedrijf ons bij.

Disclaimer: Handelen in aandelen brengt een risico met zich mee. Resultaten uit het verleden geven geen enkele garantie of indicatie over de toekomstige resultaten. De teksten in dit artikel vormen geen advies, het gaat slechts om de persoonlijke mening van de schrijver. Niets op de pagina’s van dit artikel dient op enige wijze te worden opgevat als een aanbieding of levering van financieel, beleggings- of ander professioneel advies. U dient met name advies in te winnen bij een gekwalificeerd expert voordat u een beleggingsbesluit neemt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw beleggingsbeslissingen neemt u voor eigen risico en daarvoor bent u uitsluitend zelf verantwoordelijk.